ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงสระ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/wiangsa_lib/ Thu, 08 Apr 2021 12:54:02 2 เมษายน 2563 http://surat.nfe.go.th/wiangsa_lib//?name=news&file=readnews&id=7 http://surat.nfe.go.th/wiangsa_lib//icon/news_1617911366.jpg

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงสระ นำโดยนางสาวเสาวนีย์  ศิรินทรางกูร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณาก 1617911366 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ http://surat.nfe.go.th/wiangsa_lib//?name=news&file=readnews&id=4 http://surat.nfe.go.th/wiangsa_lib//icon/news_1310216972.jpg โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง โรงเรียนบ้านโคกข่า และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษขึ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านจานโนนสูง
1310216972
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ http://surat.nfe.go.th/wiangsa_lib//?name=news&file=readnews&id=3 http://surat.nfe.go.th/wiangsa_lib//icon/news_1310038120.jpg กองลูกเสือโรงเรียนสามัญ โรงเรียนบ้านผือได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 1310038120