[ เสาวลักษ์ แก้วสุขศรี ]
ชื่อ-นามสกุล : 
น.ส เสาวลักษ์ แก้วสุขศรี
ชื่อเล่น : 
เสาร์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
24/4/2547
อายุ : 
17
เพศ : 
ไม่แน่ใจ
E-mail : 
seawlakskaewsukhsri@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านเลขที่144หมู่7
อำเภอ : 
เวียงสระ
จังหวัด : 
สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
84190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0653747346
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
ประถมศึกษา