ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมฤดี แก้วพิชัย
ตำแหน่ง :ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(พิการ)
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :กศน.อำเภอวิภาวดี
Telephone :0852351084
Email :somridee5232@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำกลุ่ม
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์