ชื่อ - นามสกุล :นางอรชร ประเสริฐสิน
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่อยู่ :กศน.อำเภอวิภาวดี
Telephone :092-264742
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูอาสาสมัครฯตำบลตะกุกใต้
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประกันคุณภาพ