ชื่อ - นามสกุล :นายธาตรี เพ็ชรนิจินดา
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่การเงิน
ที่อยู่ :กศน.อำเภอวิภาวดี
Telephone :077-292065
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาคารและสถานที่