ชื่อ - นามสกุล :นายกฤชภาษณ์ สะโรจน์
ตำแหน่ง :บรรณารักษณ์(อัตราจ้าง)
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ที่อยู่ :ห้องสมุดอำเภอวิภาวดี
Telephone :086-636165
Email :ksarot23@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอัธยาศัย