ชื่อ - นามสกุล :นางพิธีพร ภักดีพิทักษ์กุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกศน.อำเภอท่าชนะ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0819587066
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1