หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานการประเมินโครงการอบรมประชาชนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย : admin
อ่าน : 153
อังคาร ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการอบรมประชาชนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้ประเมิน นางเบญจพร สมุทรเศรษฐ