หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย : admin
อ่าน : 124
อังคาร ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้วิจัย เบญจพร สมุทรเศรษฐ