หมวดหมู่ : กศน.อำเภอไชยา
เรื่อง : กศน.อำเภอไชยา นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
blog : surat9
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 156
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
พิมพ์  

วันที่ 7 ธันวาคม 2564
กศน.อำเภอไชยา นำนักศึกษา จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในวัยเสี่ยงเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ และได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ระหว่าง      วันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
surat9
รุ่งนภา เที่ยงสา
25/12/2529
กศน.อำเภอไชยา
333 เรื่อง
[ หนึ่งในใต้หล้า ]