หมวดหมู่ : กศน.อำเภอไชยา
เรื่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์อนุรักษ์ข้าวหอมไชยาฯ
blog : surat9
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 68
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
พิมพ์  

วันที่ 2 ธันวาคม 2564
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์อนุรักษ์ข้าวหอมไชยา กิจกรรมถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา โดยมีนางเบญจพร  สมุทรเศรษฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไชยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มี อาจารย์ธิติ  พานวัน   ดร.ทวัช  บุญแสง อาจารย์สิทธิชัย  ชีวะโรรส เป็นวิทยากร มีนายพูลศักดิ์  สาระคง  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวหอมไชยา เข้าร่วม พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอไชยา จำนวน 14 คน และนักศึกษา กศน.ตำบลป่าเว ตำบลโมถ่าย ตำบลเลม็ด จำนวน 20 คนรายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
surat9
รุ่งนภา เที่ยงสา
25/12/2529
กศน.อำเภอไชยา
333 เรื่อง
[ หนึ่งในใต้หล้า ]