หมวดหมู่ : กศน.อำเภอไชยา
เรื่อง : นางสาวสุภารัตน์ กลางนุรักษ์ ครู กศน.ตำบลพุมเรียง จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน
blog : surat9
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 108
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์  

วันที่ 6-8,13-15,19-22 กุมภาพันธ์ 2564 นางเบญจพร  สมุทรเศรษฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไชยา มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ กลางนุรักษ์ ครู กศน.ตำบลพุมเรียง จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน จำนวน 50 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการช่างก่ออิฐ ฉาบปูน ลดรายจ่าย สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ณ กศน.ตำบลพุมเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 20 คน

รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
surat9
รุ่งนภา เที่ยงสา
25/12/2529
กศน.อำเภอไชยา
236 เรื่อง
[ หนึ่งในใต้หล้า ]