ชื่อ - นามสกุล :นางเอมอร เทพประดิษฐ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่อยู่ :เลขที่ 261/21 หมู่ที่ 3 ถนนอำเภอ9 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Telephone :077-284998
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานนิเทศติดตามฯ