ชื่อ - นามสกุล :นายวสุธร ฤทธิ์โรจนกุล
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :-
Telephone :077-284998
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :