ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมพ์พร ชาติเน้ย
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :งานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :077-284998
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :