ชื่อ - นามสกุล :นายพิทวัส เจริญพารากุล
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งานส่งเสริมนิทรรศการและเผยแพร่
ที่อยู่ :-
Telephone :077-284998
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมฯตามอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม :