ชื่อ - นามสกุล :นางสาวประมาภรณ์ ซ้ายพิพันธ์
ตำแหน่ง :นักประชาสัมพันธ์
หน้าที่หลัก :งานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :077-284998
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :