ชื่อ - นามสกุล :นายวรรณชัย อุภัยพงศ์
ตำแหน่ง :นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
ที่อยู่ :
Telephone :077-284998
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม :