[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by AATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

oyun oyna

türbanlı porno www.redetuber.com
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 135 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศ กศน.
  รายงานสารสนเทศ สนง.กศน.
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา
  ระบบสั่งข้อสอบ (nfethai.com)
   ระบบสั่งข้อสอบเทียบระดับฯ
  ระบบ N-NET (ปกติ)
  ระบบ N-NET (เทียบระดับ)
  ระบบรายงาน (EIS)
งานประกัน
ระเบียบ-ประกาศ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
- หนังสือรับรองเงินเดือน


  

ชื่อ : นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสถานศึกษาในสังกัด
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางศิรดา จันทร์เดิม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางอรทัย เกตุเผือก
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางอรอนงค์ เทพประดิษฐ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน(ลูกจ้างประจำ)
หน้าที่หลัก : งานการเงิน
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางเอมอร เทพประดิษฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา(พนักงาน)
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นายวิเลิศ ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมภาคีฯ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ(ลูกจ้างประจำ)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางสาวสุภาณี วรรณะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา(พนักงาน)
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นายฉลอง ฉิมพิมล
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก : ธุรการ-สารบรรณ, อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางสาวชุติมา ไชยชำนิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงาน)
หน้าที่หลัก : งานบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นายอนัตชัย เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ(พนักงาน)
หน้าที่หลัก : งานอัธยาศัย-งานเทคโนโลยี
อีเมล์ : rnut@surat.nfe.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางสาวฐิติพร เทพเลื่อน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(พนักงาน)
หน้าที่หลัก : งานการศึกษาต่อเนื่อง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางสาวสาลีนา สีหมะ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(พนักงาน)
หน้าที่หลัก : งานงบประมาณและระดมทรัพยากร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางสาวสวยศิลป์ อุ่นพิชัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโบายและแผน
หน้าที่หลัก : ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปาริฉัตร อักษรสม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ(จ้างเหมาบริการ)
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางสาวฐิติมา บุญญา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา(พนักงาน)
หน้าที่หลัก : งานการศึกษาต่อเนื่อง
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางสาวพรทิภา บำรุงภักดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินบัญชี
หน้าที่หลัก : งานบัญชี
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางศิริรักษ์ ทองคำงาม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(พนักงาน)
หน้าที่หลัก : งานบริหารบุคคล
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางสาวศิริพรรณ เย็นศิริกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : เบิกจ่ายงบประมาณ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางสุวรัตน์ พิบูลย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก : จัดซื้อจัดจ้าง-การพัสดุ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998

ชื่อ : นางสาวปฐมาวดี ไชยฤกษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : การจัดซื้อจัดจ้าง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 077-284998
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร - ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
4 : กลุ่มส่งเสริมฯ นอกระบบ
6 : กลุ่มส่งเสริมฯ อัธยาศัย
7 : กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ
8 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ