ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโสพิศ ไทรฟัก
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานอัธยาศัย
ที่อยู่ :ถนนจุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :077-312957
Email :