ชื่อ - นามสกุล :นายทวี คงเพชรกุล
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบลไทรโสภา
หน้าที่หลัก :การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :08/1 ม.1 ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0844861947
Email :tawee0844861947@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง
หน้าที่ในกลุ่ม :