ชื่อ - นามสกุล :นางรัตติยา ไชยเทพ
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบลสินปุน
หน้าที่หลัก :การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :92 ม.5 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
Telephone :0615428051
Email :Plachaitap_@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง
หน้าที่ในกลุ่ม :