ชื่อ - นามสกุล :นางจารึก พัฒศรีเรือง
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบลสินเจริญ
หน้าที่หลัก :การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :89/2 ม.2 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
Telephone :0899905498
Email :Ju-990@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง
หน้าที่ในกลุ่ม :