ชื่อ - นามสกุล :นายพรเทพ ช่วยไทย
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบลไทรขึง
หน้าที่หลัก :การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :13 ม.3 ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0810496988
Email :Pornthep.chuaythai@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง
หน้าที่ในกลุ่ม :