ชื่อ - นามสกุล :นายศุภชัย ติณพันธุ์
ตำแหน่ง :ครู กศนตำบลสาคู
หน้าที่หลัก :การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :8 ม.1 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0872726780
Email :tinnapune@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง
หน้าที่ในกลุ่ม :