ชื่อ - นามสกุล :นางราตรี คล้ายทองคำ
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
ที่อยู่ :107 ม.8 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0892920588
Email :Kalythongkam@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :