ชื่อ - นามสกุล :นายชญานนท์ โต๊เตบ
ตำแหน่ง :ครู ศรช.ตำบลอิปัน
หน้าที่หลัก :การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ :335/1 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0887628725
Email :gatkung99@gmail.com​
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :