ชื่อ - นามสกุล :นายจำเริญ แสงสว่าง
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบลบางสวรรค์
หน้าที่หลัก :การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :177 ม.5 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
Telephone :0979674832
Email :Chamroen2002@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :