ชื่อ - นามสกุล :นางสาณี เพชรสงค์
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบลบางสวรรค์
หน้าที่หลัก :การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :39 ม.1 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0817881342
Email :nongnang.ball@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง
หน้าที่ในกลุ่ม :