ชื่อ - นามสกุล :นางภัทรานันท์ นาคบำรุง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกศน.อำเภอพระแสง
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :335/11 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสงง จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0935820458
Email :Patnfe@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา