กศน.อำเภอพระแสง ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/phrasaeng/ Sat, 04 Jun 2022 13:33:46 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชาชินี 3 มิถุนายน 2565 http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//?name=news&file=readnews&id=16 http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//icon/news_1654374825.jpg

คณธครูและบุคลากร กศน.อำเภภอพระแสง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชาชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 

1654374825
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอพระแสงร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//?name=news&file=readnews&id=15 http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//icon/news_1654125790.jpg

คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอพระแสงร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี

1654125790
ร่วมต้อนรับคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเกาะสมุย ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ไร่นายเกลือ และสวนนายหนึ่ง http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//?name=news&file=readnews&id=14 http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//icon/news_1654125128.jpg

ดร.ภัทรานันท์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระแสง มอบหมายให้คณะครูกศน.อำเภอพระแสง ร่วมต้อนรับคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเกาะสมุย ในการศึกษาดูงาน ณ ไร่นายเกลือ และสวนนายหนึ่ง อำเภอพระแสง

1654125128
การถ่ายทำประชาสัมพันธ์ กลุ่มพริกทอดสมุนไพร กศน.อำเภอพระแสง http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//?name=news&file=readnews&id=12 http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//icon/news_1619567354.jpg

การถ่ายทำประชาสัมพันธ์ กลุ่มพริกทอดสมุนไพร กศน.อำเภอพระแสง

1619567354
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//?name=news&file=readnews&id=11 http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//icon/news_1619566878.jpg

ตัวแทนบุคลากร กศน.อำเภอพระแสงเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์สถานศึกษา 

1619566878
ประชุมหมู่บ้านตำบลบางสวรรค์ http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//?name=news&file=readnews&id=10 http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//icon/news_1617915381.jpg

ประชุมหมู่บ้านตำบลบางสวรรค์

1617915381
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ตำบลบางสวรรค์ http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//?name=news&file=readnews&id=9 http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//icon/news_1617914296.jpg

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ตำบลบางสวรรค์

1617914296
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//?name=news&file=readnews&id=8 http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//http://surat.nfe.go.th/phrasaeng//icon/news_1617913086.jpg

วันที่ 3-4 เมษายน 2564 กศน.อำเภอพระแสงดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563

1617913086