หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
โดย : admin
อ่าน : 97
เสาร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554
พิมพ์ 

โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง โรงเรียนบ้านโคกข่า และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษขึ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านจานโนนสูง