ชื่อ - นามสกุล :นางอังคณา ทองมา
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก :กศน.ตำบลพังกาญจน์
ที่อยู่ :หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
Telephone :0817971642
Email :kookkai06012523@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กศน.ตำบลพังกาญจน์