ชื่อ - นามสกุล :นางณัฐกานต์ ขวัญม่วง
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก :กศน.ตำบลคลองชะอุ่น
ที่อยู่ :หมู่ 3 บ้านทับคริสต์ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
Telephone :0868742979
Email :ืnattakarn_pom@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กศน.ตำบลคลองชะอุ่น