ชื่อ - นามสกุล :นางคณิตา พรหมมา
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก :กศน.ตำบลต้นยวน
ที่อยู่ :หมู่ 2 บ้านปากตรัง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
Telephone :0866905541
Email :kanita2401@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กศน.ตำบลต้นยวน งานเศรษฐกิจพอเพียง