ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอุบลรัตน์ นิจกุล
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก :กศน.ตำบลพนม
ที่อยู่ :วัดคีรีไพสนฑ์ ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
Telephone :0956578374
Email :Ubonrat1825@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กศน.ตำบลพนม