ชื่อ - นามสกุล :นายสง่า เมียนเพชร
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0865938879
Email :Sahar_2507@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ