ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชุติมา มากวิลา
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์
หน้าที่หลัก :ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนม
ที่อยู่ :หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
Telephone :0845060126
Email :chutima012625@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนม