ชื่อ - นามสกุล :นางอัชราพรรณ จันทร์ปาน
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก :กศน.ตำบลพลูเถื่อน
ที่อยู่ :หมู่ 3 บ้านบางโหว่ ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
Telephone :0848417338
Email :Jukjik1503@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กศน.ตำบลพลูเถื่อน