ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเสาวภา เเซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง :ครูอาสา ฯ
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่พัสดุ