ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปนิดา ร่าหมาน
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ