ชื่อ - นามสกุล :นายจักรพันธ์ นิลพัฒน์
ตำแหน่ง :กศน.ตำบลแม่น้ำ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กศน.ตำบลแม่น้ำ