ชื่อ - นามสกุล :นางสาวแก้วใจ ช่อผกา
ตำแหน่ง :กศน.ตำบลตลิ่งงาม
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กศน.ตำบล