[ Piyawat ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ปิยวัฒน์ จิตติโสภา
ชื่อเล่น : 
ต้น
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
21/10/2541
อายุ : 
24
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Aianvep@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
48ม.5
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 
93000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0610785473
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานทั่วไป
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น