ชื่อ - นามสกุล :นายฉลาด ศรีทองกุล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0858881631
Email :chalard2006@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มภาคีเครือข่าย/โครงการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม :