ชื่อ - นามสกุล :นายเสน่ห์ ชาติจันทึก
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเกาะพะงัน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0641269555
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มภาคีเครือข่าย/โครงการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม :