กศน.อำเภอกาะพะงัน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/kophangan/ Tue, 21 Jun 2022 12:59:29 ต้อนรับนายเสน่ห์ ชาติจันทึก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะพะงัน ท่านใหม่ที่ย้ายมารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ http://surat.nfe.go.th/kophangan//?name=news&file=readnews&id=14 http://surat.nfe.go.th/kophangan//http://surat.nfe.go.th/kophangan//icon/news_1628881971.jpg

วันที่  9 สิงหาคม  2564
          กศน.อำเกาะพะงัน ได้ทำการประชุมบุคลากร ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ทำการต้อนรับนายเสน่ห์ ชาติจันทึก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะพะงัน ท่านใหม่ที่ย้ายมารับตำแหน่งอย่ 1628881971 กิจกรรม 5ส (เฉลิมพระเกียติฯ) http://surat.nfe.go.th/kophangan//?name=news&file=readnews&id=12 http://surat.nfe.go.th/kophangan//http://surat.nfe.go.th/kophangan//icon/news_1621019652.jpg

กิจกรรม 5ส (เฉลิมพระเกียติฯ)

1621019652