ห้องสมุดประชาชนอำเภอคีรีรัฐนิคม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/khiriratnikhom_lib/ Thu, 08 Apr 2021 15:33:46 การจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา http://surat.nfe.go.th/khiriratnikhom_lib//?name=news&file=readnews&id=8 http://surat.nfe.go.th/khiriratnikhom_lib//icon/news_1617920985.jpg

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำเว็บไวต์สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1617920985