กศน.อำเภอเคียนซา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/khiansa/ Tue, 11 May 2021 17:57:01 กิจกรรมจิตรอาสา http://surat.nfe.go.th/khiansa//?name=news&file=readnews&id=7 http://surat.nfe.go.th/khiansa//http://surat.nfe.go.th/khiansa//icon/news_1617834024.jpg

วันที่ 6 เมษายน 2564
นายธรรมรัตน์ ชุมแดง ผอ.กศน.อำเภอเคียนซา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ รัตนมิ่ง ครูกศน.ตำบลและนายธเนษฐ สุวรรณรักษาครู ศรช. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ม.3 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ :https://www. 1617834024