ชื่อ - นามสกุล :นางนภัสสร เชื้อคำฮด
ตำแหน่ง :ครู อาสาฯ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานต่อเนื่อง
ที่อยู่ :
Telephone :0819563241
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โซนจันทร์ผา
หน้าที่ในกลุ่ม :